Digitalizirana izdanja zbornika Pazinski memorijal

Na 49. Pazinskom memorijalu predstavljeno je digitalizirano izdanje zbornika Pazinski memorijal. Digitalizacija je obavljena u okviru projekta Istarskoga povijesnog društva “Digitalizacija historiografske literature”, u suradnji s Katedrom. U potpunosti su digitalizirani i pretraživi dosadašnji 31 svezak, objavljeni u razdoblju 1971. – 2021. godine, dostupni na mrežnoj stranici Istarskog povijesnog društva. Poveznice se nalaze na web stranici Katedre u rubrici Pazinski memorijal, na samom dnu stranice.

Na znanstvenostručnim skupovima koje je organizirala Katedra do 90-ih godina 20. stoljeća prevladavale su teme iz novije povijesti Istre, od 19. do sredine 20. stoljeća, iako se povremeno bavila i starijom poviješću.  Autori su obrađivali problematiku iz humanističkih i drugih znanosti, ali u prvom redu povijesne,  pravne, vojne, gospodarske, političke, crkvene, književne, politološke i etnološke, teme iz socijalnoga i etničkoga života, te iz oblasti međunacionalnih  odnosa. Prevladavale su pak teme iz razdoblja antifašističke borbe, razvoja radničkoga pokreta i druga značajna pitanja iz razdoblja NOP-a Istre do svršetka Drugog svjetskog rata, uključujući i poslijeratni razvoj ovoga područja. Pored znanstvenostručne, na skupovima Pazinskog memorijala prezentirana je i memoarska građa istaknutih sudionika povijesnih događanja iz novije prošlosti, kao jedan od značajnih izvora za buduća istraživanja.  Od 2002. godine Katedra se okreće i temama iz starije prošlosti Pazina, Pazinština i  Istre.

Tijekom godina urednici Pazinskog memorijala bili su Petar Strčić, Ferdinand Tončinić, Neven Šperanda, Mladenka Hammer, Radovan Vlaketić, Galiano Labinjan,  Josip Šiklić i Marija Ivetić.

https://www.dropbox.com/s/849xqsck3iv097r/pazinski_memorijal-32-33.pdf?dl=0