KONTAKT

Katedra Čakavskoga sabora za povijest Istre Pazin
Jurine i Franine 13b, 52000 Pazin
Matični broj: 03093930
OIB: 28846577226
IBAN: HR 2424070001158026943 OTP banka
E-pošta: kcspazin@gmail.com
Web: www.kcspi-pazin.hr