ZNANSTVENI SKUPOVI I DJELATNOST KATEDRE

KRONOLOGIJA KATEDRE ČAKAVSKOG SABORA PAZIN

1970.

RAD KATEDRE

• Pazinski memorijal osnovan je odlukom Čakavskog Sabora od 1. ožujka 1970. godine, na inicijativu Upravnog odbora Čakavskog sabora i kulturnih i političkih radnika općine Pazin.
• Svrha osnivanja Pazinskog memorijala bila je da djeluje kao Katedra Čakavskog sabora za noviju povijest istarskih Hrvata tj. kao istaknuta istarska znanstvena i kulturna tribina, koja će dati svoj doprinos na izučavanju novije povijesti Istre, posebno razdoblja Narodnooslobodilačke borbe, i okupljati na tom poslu znanstvene djelatnike iz Istre, regije, Hrvatske i Jugoslavije, te sudionike NOB-e.
• Katedra je tijekom Memorijala organizirala niz kulturnih manifestacija, a obvezala se da će potpomagati kulturne priredbe tijekom godine.
• Radom Memorijala upravljao je u 1970. godini Upravni odbor koji se sastojao od osam članova: Galiano Labinjan, predsjednik, Ante Bartolić, potpredsjednik, Anton Udovičić, tajnik, Ferdo Tončić, blagajnik, Vinko Buretić, član, Anđelko Pucić, član, Rudolf Ujčić, član i Dražen Vlahov, član.
• 15. prosinca proširen je Odbor Pazinskog memorijala od osam na trinaest članova. U Odbor su ušli: Aleksa Ladavac, Vinko Cerovac, Rino Luk, Vera Ban i Marija Ugrin.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Prvi znanstveni skup održan je u Pazinu 26. i 27. rujna 1970. na temu: Razvoj hrvatske štampe u Istri od ‘Naše sloge’ do danas.
• Skup je bio posvećen 100. obljetnici lista Naša sloga.
• Na skupu je podnijeto deset izlaganja. Jedna tema bila je posvećena razvoju talijanskog tiska u Istri.
• Suradnici: Akcioni odbor za proslavu 100. godišnjice „Naše sloge“ u kojem su sudjelovali predstavnici SSRN općine Pazin, Matice hrvatske Pazin i Ćirilometodskog društva Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Tijekom memorijalnih dana održane su sljedeće kulturno-umjetničke manifestacije:
• Svečana akademija u čast 100. obljetnice osnivanja lista Naša sloga,
• Narodni zbor s kulturno-umjetničkim programom na Trgu slobode (govorili su prof. Petar Strčić, dr. Oleg Mandić, dr. Božo Milanović i akademik Dobriša Cesarić). U izvođenju kulturno-umjetničkog dijela programa sudjelovali su: pjevački zbor KUD-a Matko Brajša Rašan iz Pule, pjevački zbor i recitatori Gimnazije Otokar Keršovani iz Pazina, limena glazba Narodnog sveučilišta i Folklorno društvo Mate Balota iz Pazina.
• U parku velikana otkrivene su spomen biste Jurju Dobrili i Matku Laginji,
• Na rodnoj kući Jurja Dobrile u Ježenju otkrivena je spomen ploča uz prigodni kulturno-umjetnički program.

1971.

RAD KATEDRA

• Katedra mijenja naziv i otada glasi: Pazinski memorijal, Katedra Čakavskog sabora za noviju povijest Istre.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Drugi znanstveni skup održan je 23., 24. i 25. rujna 1971. na temu: Stanje u Istri uoči i početkom Drugog svjetskog rata sve do povijesnih događaja 1943. godine.
• Skup je održana u povodu 30. obljetnice ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije i 100. obljetnica prvog hrvatskog tabora u Istri i Kvarnerskim otocima.
• Na Memorijalu su sudjelovali istaknuti sudionici NOR-a koji su iznijeli svoja sjećanja.
• Na skupu je podnijeto dvanaest izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Tiskan je prvi zbornik (druga knjiga) Pazinskog memorijala.
• Tijekom memorijalnih dana održane su sljedeće kulturno-umjetničke manifestacije:
• Svečana akademija u čast 30. obljetnice narodnog ustanka. U kulturno-umjetničkom dijelu programa sudjelovali su: KUD Matko Brajša Rašan iz Pule, članovi Centra za kulturu iz Pazina, recitatori Gimnazije Otokar Keršovani iz Pazina, limena glazba Narodnog sveučilišta i Folklorno društvo Mate Balota iz Pazina i članovi istoimenog društva iz Pule.
• Književno sijelo uz sudjelovanje istaknutih čakavskih pjesnika,
• Izložba mobilne serigrafije i kolaža akademskog slikara i grafičara Miroslava Šuteja,
• Natjecanje interpretatora humorističkih čakavskih tekstova te objavljivanje rezultata i podjela nagrada sudionicima natječaja za najbolji humoristički čakavski tekst.
• U parku velikana otkrivena je spomen bista Vladimira Gortana (rad akademskog kipara Mate Čvrljka iz Labina).

1972.

KATEDRA
• U Odboru Memorijala djelovali su: Galiano Labinjan, predsjednik, Ante Bartolić, potpredsjednik, Ferdo Tončić, tajnik, te članovi Vera Ban, Vinko Buretić, Vinko Cerovac, Aleksa Ladavac, Rino Luk, Ivan Ladavac, Anton Milotić, Martin Muškardin, Anđelko Pucić, Neven Šperanda, Rudolf Ujčić i Dražen Vlahov.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Treći znanstveni skup održan je 29. i 30. rujna 1972. na temu: Povijesna zbivanja u Istri u 19. i 20. stoljeću, s posebnim osvrtom na razvoj NOP-a do 1943. godine.
• Na skupu je podnijeto jedanaest izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 29. rujna u izložbenim prostorijama Etnografskog muzeja Istre Pazin otvorena je prigodna izložba Spomenici NOB-a na Pazinštini.
• 29. rujna u kino dvorani Narodnog sveučilišta održana je za građanstvo i uzvanike kulturno-umjetnička priredba u kojoj su sudjelovali članovi KUD-a Matko Brajša Rašan iz Pule, Limena glazba Narodnog sveučilišta Pazin, zabavni kvartet Liburni, vokalni solisti Mirko Cetinski, Željko Šperanda i Milivoj Kozlek. Zborom i orkestrom ravnali su Nello Milotti i Mirko Dekleva.
• 30. rujna u Parku velikana otkrivena je spomen bista Olge Ban.

1973.

KATEDRA
• U Odboru Memorijala djelovali su: Galiano Labinjan, predsjednik, Ante Bartolić, potpredsjednik, Ferdo Tončinić, tajnik, te članovi Vera Ban, Vinko Buretić, Aleksa Ladavac, Rino Luk, Ivan Ladavac, Anton Milotić, Martin Muškardin, Anđelko Pucić, Neven Šperanda, Rudolf Ujčić, Anton Udovičić i Dražen Vlahov.
• Odbor je radio na prikupljanju građe iz NOB-a Istre,
• Odbor je surađivao s ostalim katedrama u Istri.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Četvrti znanstveni skup održan je od 26. do 28. rujna 1973. na temu: Istra 1943. godine.
• Znanstveni skup održan je u sklopu proslave 30. obljetnice sjedinjena Istre s Hrvatskom i Jugoslavijom.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Vojnoistorijski institut Beograd, Muzej narodne revolucije Pula, Muzej narodne revolucije Rijeka, Pokrajinski muzej Koper, Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Rijeka, Društvo arhivskih radnika Hrvatska Zagreb, Povijesno društvo Hrvatske Zagreb, Povijesno društvo otoka Krka.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Parku istarskih velikana otkrivena je spomen bista Joakimu Rakovcu (rad akademskog kipara Mate Čvrljka).
• U kino dvorani Narodnog sveučilišta održana je 27. rujna svečana akademija posvećena 30. obljetnice sjedinjena Istre s maticom zemljom. U izvođenju programa sudjelovali su: dramska scena Narodnog kazališta Ivan Zajc iz Rijeke, pjevački zbor Jeka Primorja iz Rijeke, recitatori Gimnazije Otokar Keršovani Pazin i Osnovne škole Vladimir Nazor Pazin.

1974.

KATEDRA

• Priprema i održavanje znanstvenog skupa i kulturno-umjetničkog programa za vrijeme Memorijala bili su najvažniji zadaci Upravnog odbora.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Peti znanstveni skup održan je od 26. do 27. rujna 1974. na temu: Istra 1944. godine.
• Na skupu je podnijeto osamnaest izlaganja.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Povijesno društvo Hrvatske, Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Muzej narodne revolucije Pula, Muzej narodne revolucije Rijeka i Historijski arhiv u Pazinu.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 26. rujna u Parku istarskih velikana otkrivena je spomen bista Otokara Keršovanija (rad akademskog kipara Mate Čvrljka).
• U kulturno-umjetničkom programa sudjelovali su: Folklorno društvo iz sela Cere i recitatori Srednjoškolskog centra Otokar Keršovani Pazin.

1975.

KATEDRA

• Osnovan je Savjet katedre Pazinskog memorijala koji je organizirao znanstveni skup.
• Savjet je djelovao u sastavu: Galiano Labinjan, predsjednik, Ante Bartolić, potpredsjednik, Ferdo Tončinić, tajnik, te članovi Vera Ban, Vinko Cerovac, Aleksa Ladavac, Ivan Ladavac, Rino Luk, Antun Milotić, Anđelko Pucić, Petar Strčić, Neven Šperanda, Rudolf Ujčić i Dražen Vlahov.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Šesti znanstveni skup održan je od 25. do 27. rujna 1975. na temu: Doprinos Istre pobjedi nad fašizmom. Skup je bio posvećen 30. obljetnici oslobođenja zemlje i pobjede nad fašizmom.
• Na skupu je podnijeto devetnaest izlaganja.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Centar za povijesne znanosti – OOUR Institut za hrvatsku povijest iz Zagreba, Muzej narodne revolucije Istre Pula, Povijesno društvo Istre Pula.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Parku istarskih velikana otkrivena je spomen bista narodnog heroja Save Vukelića (rad akademskog kipara Mate Čvrljka).
• 26. rujna održana je svečana akademija posvećena pobjedi nad fašizmom u kojoj su sudjelovali zbor Jeka Primorja iz Rijeke pod ravnanjem Davorina Hauptfelda, vokalni sastav Kvarner iz Rijeke, solisti Osnovne muzičke škole Pazin, Limena glazba iz Pazina pod ravnanjem Mirka Dekleve i recitatorica Milka Bertoša.

1976.

KATEDRA
• 12. travnja održana je Izborna Skupština Katedre. U skladu s ustavnim promjenama mijenja se odnos između katedri i Čakavskog sabora kao cjeline, pa se donose novi normativni akti, Statut i Samoupravni sporazum o udruživanju u Čakavski sabor.
• Katedra mijenja naziv u: Katedra Čakavskog sabora Pazin, a glavna manifestacija Katedre nazvana je Pazinski memorijal.
• Rad Katedre je samostalan. Katedra ima svoju skupštinu, kao glavni organ odlučivanja, te izvršni odbor i odbor samoupravne kontrole. Za predsjednika Skupštine Katedre izabran je Galiano Labinjan, a za potpredsjednika Ferdinand Tončinić.
• Izvršni odbor je djelovao u sastavu: Dražen Vlahov, predsjednik, Ante Bartolić, zamjenik predsjednika, Marija Ivetić, tajnica, Viktor Dagostin, Zlata Čalić i Petar Strčić.
• Financiranje katedre vršeno je na novim osnovama. Redovna djelatnost financirana je sredstvima SIZ-a za kulturu općine Pazin i čakavskog sabora, a izdavačka djelatnost sredstvima Čakavskog sabora i radnih organizacija na osnovi Samoupravnog sporazuma.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Sedmi znanstveni skup održan je 23. i 24. rujna 1976. na temu: Društveni i ekonomski uvjeti za narodni ustanak i razvoj NOP-a u Istri od 1941. do 1943. godine.
• Na skupu su podnijeta dvadeset i dva izlaganja.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Centar za povijesne znanosti – OOUR Institut za hrvatsku povijest iz Zagreba, Muzej narodne revolucije Istre Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Etnografski muzej Istre Pazin, Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Tiskane su dvije knjige zbornika s radovima iz 1973. (br. 4 i 5).
• U Parku istarskih velikana su otkrivene biste narodnog heroja Jože Šurana i Vjekoslava Ivančića Điđija.

1977.

KATEDRA

• Tijekom 1977. održana je sjednica Skupštine Katedre, 12 sjednica Izvršnog odbora i četiri sjednice redakcije zbornika.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Osmi znanstveni skup održan je 22. i 23. rujna 1977. na temu: Ličnosti i temelji.
• Na skupu je podnijeto 19 izlaganja.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za znanstveni rad JAZU Rijeka, Muzej narodne revolucije Istre Pula i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Parku istarskih velikana otkrivena je spomen bista narodnog heroja Pina Budicina (rad akademskog kipara Stanka Vukadina iz Zagreba).
• Tiskane su dvije knjige zbornika s radovima iz 1974. (br. 6 i 7).
• U Etnografskom muzeju Istre Pazin otvorena je izložba Život i djelo Tita.

1978.

KATEDRA

• Tijekom 1978. održano je više sjednica Izvršnog odbora i redakcije zbornika.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Deveti znanstveni skup održan je od 21. do 23. rujna 1978. u dvorani Mirna u Pazinu na temu: Istra i ostali sjedinjeni krajevi 1943. godine.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Institut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Centar za znanstveni rad JAZU Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Zagreb, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Povijesno društvo Istre, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.
• Na skupu je podnijeto 40 izlaganja i priopćenja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Parku istarskih velikana otkrivena je spomen bista Vladimira Nazora (rad akademskog kipara Stjepana Gračana),
• Otkrivena je spomen-ploča na zgradi u kojoj su 13. rujna 1943. donijete povijesne odluke o sjedinjenju Istre i ostalih krajeva s maticom zemljom Hrvatskom.
• Predstavljena je 8. knjiga zbornika Pazinski memorijal s radovima iz 1975. godine.
• Predstavljena je knjiga Ljube Drndića Oružje i sloboda Istre, koju su izdali Glas Istre i Školska knjiga iz Zagreba.
• 23. rujna u Etnografskom muzeju otvorena je izložba na temu Glasi crljene zemlje i krasa – glasi domovine.

1979.

KATEDRA

• Katedra je obilježila 10. obljetnicu svoga uspješnog rada i postojanja.
• 19. srpnju 1979. održana je izborna Skupština Katedre,
• Za predsjednika Skupštine Katedre izabran je Galiano Labinjan, a za potpredsjednika Ferdinand Tončinić.
• Izvršni odbor otada djeluje u sastavu: Dražen Vlahov, predsjednik, Marija Ivetić, tajnica, Anton Milotić, Ante Bartolić, zamjenik predsjednika, Zlata Čalić, Dušan Miajndrušić i Petar Strčić.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Deseti znanstveni skup održan je 20. i 21. rujna 1979. na temu: Revolucionarni tokovi u novijoj povijesti Istre
• Suorganizatori: Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.
• Na skupu su podnijeta 32 izlaganja i priopćenja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Predstavljena je 9. knjiga zbornika Pazinski memorijal s radovima iz 1976. godine.
• Redakcija zbornika ostala je bez svoga vrijednog člana i animatora dr. Olega Mandića.
• Pripremljena je izložba o desetogodišnjem radu Memorijala.

1980.

RAD KATEDRE

• 17. srpnja održana je godišnja Skupština Katedre
• 23. rujna održana je prva (konstituirajuća) sjednica Stručnog savjeta znanstvenog skupa Pazinski memorijal na kojoj su izabrani za predsjednika dr. prof. Andro Mohorovičić, za zamjenika predsjednika prof. Petar Strčić, a za članove Mihail Sobolevski iz Centra za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Luciano Giuricin iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, dr. Dragutin Pavličević iz Centra za povijesna istraživanja Zagreb, mr. Josip Milićević iz Centra za znanstveni rad JAZU Rijeka, mr. Jakov Jelinčić za Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka – Pazin, Dražen Vlahov za Historijski arhiv Pazin, Antun Giron za Historijski arhiv Rijeka, dr. Bosiljka Janjatović za Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, dr. Slavoljub Cvetković za Institut za savremenu istoriju iz Beograda, dr. Tone Ferenc za Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Herman Buršić za Muzej narodne revolucije Pula, Boško Končar za Muzej narodne revolucije Rijeka, Mirko Jurkić za Povijesno društvo Istre Pula i Fabijan Trgo za Vojnoistorijski institut Beograd.
• Donijet je poslovnik o radu Stručnog savjeta.
• Na sjednici je prihvaćen Program rada za 1981. godinu.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Jedanaesti znanstveni skup održan je 23. i 24. rujna u dvorani Mirna 1980. na temu:Oslobođenje Istre, Rijeke i Kvarnerskih otoka 1945. godine,
• Na skupu je podnijeto 27 izlaganja i sjećanja.
• Suorganizatori: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka-Pazin, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 24. rujna predstavljen je 10. svezak Pazinskog memorijala – bibliografski broj.
• 22. rujna u Historijskom arhivu u Pazinu otvorena je prigodna izložba na temu Osvit slobode.

1981.

KATEDRA

• 4. travnja održana je u Opatiji Druga sjednica Stručnog savjeta na kojoj je usvojen Nacrt srednjoročnog programa rada znanstvenog skupa Pazinski memorijal.
• 9. lipnja održana je izborna sjednica Skupštine Katedre na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika Skupštine izabran je porf. Ferdinand Tončinić, a za potpredsjednika Josip Ćus.
• U Izvršni odbor izabrani su: Galiano Labinjan, predsjednik, Marija Ivetić, potpredsjenica, Neven Šperanda tajnik, za članove Anton Milotić, Dražen Vlahov, Dušan Miajndrušić i Veljko Grković.
• Na sjednici je usvojen Srednjoročni plan rada Katedre.
• 25. rujna održana je treća sjednica Stručnog savjeta Memorijala. Savjetu je kao suorganizator pristupio Arhiv Hrvatske Zagreb. Sjednici je prisustvovao Veseljko Velčić, predsjednik Čakavskog sabora.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Dvanaesti znanstveni skup održan je 24. i 25. rujna 1981. u dvorani Mirna Narodnog sveučilišta Pazin, na temu:Revolucionarna kretanja kao preduvjet ustaničke 1941. godine.
• Na skupu je podnijeto 21 izlaganje i sjećanje.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Centar za povijesna istraživanja Sveučilišta (Odjel za hrvatsku povijest) Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb,Vojnoistorijski institut Beograd, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Historijskom arhivu Pazin, otvorena je izložba na temu: Mi smo Titovi – Tito je naš.
• Objavljena je knjiga Ante Drndića, Ni već kunfini.
• Izdavačka djelatnost Katedre dosta je zaostajala zbog prezauzetosti kadrova koji rade u Katedri, a dijelom zbog financijskih problema.

1982.

KATEDRA

• 24. rujna konstituiran je novi Stručni Savjet. Za novog predsjednika izabran je prof. Petar Strčić, a za njegovog zamjenika dr. Bosiljka Janjatović iz Zagreba. Na sjednici je detaljno raspravljen program Memorijala za 1983. koji je bio posvećen 1000. obljetnici Pazina i 40. obljetnici povijesnih pazinskih odluka.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Trinaesti znanstveni skup održan je 23. i 24. rujna 1982., po prvi put u novosagrađenom Spomen-domu Pazin, na temu: Istaknute ličnosti novije povijesti Istre.
• Na skupu je podnijeto 27 izlaganja i sjećanja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Odjel za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U prostorijama Spomen-doma otvorena je izložba na temu: Tito – riječ, misao, djelo, u organizaciji Arhiva Jugoslavije iz Beograda, Historijskog arhiva Pazin i Spomen-doma Pazin.
• U Historijskom arhivu Pazin, otvorena je izložba Razvitak medicine na tlu Istre. Izložbu su priredili i postavili Sekcija za povijest medicine Zbora liječnika Hrvatske Pula, Medicinski centar Pula, te Arheološki muzej Istre uz pomoć Historijskog arhiva Pazin. O izložbi je govorila prof. Vesna Jurkić Girardi iz Pule.
• 23. rujna predstavljen je 11. svezak Pazinskog memorijala koji se odnosi na radove sa znanstvenog skupa iz 1977. godine. Predstavljanje su izvršili Petar Strčić, Galiano Labinjan i Ferdinand Tončinić.

1983.

KATEDRA

• 15. srpnja održana je izborna sjednica Skupštine Katedre na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Na sjednici je donijet novi Statut Katedre.
• U predsjedništvo Katedre (ranije: Izvršni odbor) izabrani su: Neven Šperanda za predsjednika, Tatjana Komin potpredsjednica, Radovan Vlaketić za tajnika, te Veljko Grković, Antun Milotić, Dražen Vlahov, Nedjeljko Družeta, Galiano Labinjan, Đino Londero, Marija Smolica i Josip Šiklić za članove.
• Za predsjednika Skupštine ponovno je izabran porf. Ferdinand Tončinić, a za njegova zamjenika Vinko Stihović.
• U Redakciju Katedrinih izdanja izabrani su: Ante Bartolić, Marija Ivetić, Galiano Labinjan, Dušan Mijandrušić, Petar Strčić, Ferdo Tončinić, Dražen Vlahov i Radovan Vlaketić, s tim da će se glavni i odgovorni urednici imenovati od izdanja do izdanja.
• Program Katedre uklopljen je u Program obilježavanja 1000. godišnjice Pazina, te u Programe za obilježavanje 40. godišnjice sjedinjenja Istre, Rijeke, Zadra, Slovenskog primorja i dijela jadranskih otoka s Hrvatskom i Slovenijom u novoj Jugoslaviji.
• 25. rujna nakon završetka znanstvenog skupa održana je sjednica Stručnog savjeta Memorijala.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Četrnaesti znanstveni skup održan je od 21. do 23. rujna 1983. u Pazinu na temu:40 godina sjedinjenja i 1000 godina Pazina, pod pokroviteljstvom JAZU-a iz Zagreba,
• Skup je započeo 20. rujna u palači JAZU u Zagrebu, gdje su podnesena tri izlaganja.
• 21. rujna rad znanstvenog skupa nastavljen je u Pazinu.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Odjel za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 22. rujna predstavljen je Zbornik PM broj 12, s radovima s Memorijala iz 1978. godine. Predstavljanje su izvršili glavni i odgovorni urednici Zbornika Petar Strčić i Galiano Labinjan.
• 22. rujna u prostorijama i organizaciji Etnografskog muzeja iz Pazina i Arheološkog muzeja iz Pule, u dijelu prostora Etnografskog muzeja Istre u Pazinu, otvorena je stalna postava arheoloških eksponata na temu Pazinština od prapovijesti do srednjega vijeka. O koncepciji i sadržaju postave govorila je Vesna Jurkić Girardi iz Pule, a izložbu je otvorio Ferdo Tončinić u svojstvu predsjednika Odbora za obilježavanje 1000. obljetnice Pazina.
• 21. rujna predstavljene su knjige Moji zatvori Vjekoslava Ladavca (Gortanovca) iz Berma i Staropazinski viersi Rudolfa Ujčića, te slikovnica Poluotok snova Miroslava Šuputa na pjesme Daniela Načinovića.
• 23. rujna predstavljen je Zbornik Ivan Matetić Ronjgov.
• 23. rujna long-play ploču Doleti tičica sa snimcima narodnog melosa s područja Pazinštine predstavili su Neven Šperanda, Renato Pernić i Slavko Zlatić.
• 24. rujna održana je premijerna predstava dokumentarnog filma 100. godina Pazina.

1984.

KATEDRA

• 17. rujna održana je izvještajna Skupština Katedre,
• 21. rujna konstituiran je novi Stručni savjet Memorijala. Za predsjednika savjeta ponovno je izabran prof. Petar Strčić, a za njegovog zamjenika dr. Bosiljka Janjatović.
• Tijekom godine održano je više sjednica Predsjedništva i Uredničkog odbora na kojima se osobito raspravljalo o problemima u izdavačkoj djelatnosti Katedre.
• 30. listopada na inicijativu Predsjedništva Katedre i OK SSRN održan je sastanak s rukovodiocima organizacija udruženog rada i s predstavnicima društveno-političkih organizacija Pazina na kojem su razmatrani aktualni problemi rada Katedre, njezine izdavačke djelatnosti, te pitanje mogućnosti daljnjega rada Katedre s obzirom na materijalne prilike.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Petnaesti znanstveni skup održan je 20. i 21. rujna 1984. u Spomen-domu Pazin, na temu: Društveno-ekonomski odnosi u Istri, Rijeci, Kvarnerskim otocima i Slovenskom primorju u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća.
• Na skupu je podnijeto 18 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Odjel za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, Institut za savremenu istoriju iz Beograda, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Istre Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 20. rujna otvorena je u Spomen domu izložba Jugoslavija 1944-1945., koju su zajednički postavili Arhiv Jugoslavije iz Beograda, Društvo arhivskih radnika Zajednice općina Rijeka i Centar za kulturu i obrazovanje Pazin. Izložbu je otvorio Jovan Popović, pomoćnik direktora Arhiva Jugoslavije.
• 21. rujna predstavljen je Zbornik Pazinskog memorijala broj 13, u kojem su objavljeni radovi sa znanstvenog skupa koji je održan 1979. godine. Zbornik je pripremilo uredništvo na čelu s Galianom Labinjanom (glavni urednik) i Petrom Strčićem (odgovorni urednik).
• 21. rujna predstavljen je redovni broj Vjesnika VHARiP-a, br. 26,
• 21. rujna predstavljena je knjiga Bernarda Stullija: Istarsko okružje 1825-1860.
• U povodu 50. obljetnice smrti Matka Brajše Rašana održana je svečana priredba na kojoj je nastupio mješoviti pjevački zbor RKUD-a Roženice.
• Otkrivena je spomen bista Matku Brajši Rašanu.

1985.

KATEDRA

• 21. rujna održana je Sedma sjednica Stručnog savjeta na kojoj je usvojen Nacrt Programa rada Katedre za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
• 26. ožujka Općinska Konferencija SSRN Pazin predložila je da se Katedri dodjeli nagrada ZAVNOH-a u 1985. godini.
• Tijekom godine u cilju poboljšanja prilika u izdavaštvu, radnim organizacijama, SIZ-ovima, DPO i DPZ upućen je na prihvaćanje novi tekst SAS-a o otkupu i organiziranoj distribuciji zbornika Pazinski memorijal. Novi je sporazum predviđao da se na svakih deset radnika otkupljuje po jedan primjerak zbornika (ranije na svakih pet radnika jedan primjerak). SAS nije prihvaćen u svim kolektivima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Šesnaesti znanstveni skup održan je 20. rujna 1985. u Spomen-domu Pazin, na temu:40. godina jugoslavenske historiografije o Istri
• Na skupu je podnijeto 18 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centro di ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Centar za povijesna istraživanja – Odjel za hrvatsku povijest Zagrebu, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 2. lipnja u Pazinu je predstavljen zbornik o biskupu Jurju Dobrili u kojem je prikazan znanstveni skup i popratne manifestacije koje su održane u povodu 100. obljetnice Dobriline smrti (1982.). Jedan od suizdavača knjige bio je Čakavski sabor, a kako su gotovo svi poslovi obavljeni u Pazinu, na ovom su se poslu angažirali pojedinci iz Uredničkog odbora Memorijala.
• 19. rujna održan je okrugli stol na temu: Omladinski i revolucionarni pokret na području Pazinštine u organizaciji Općinske konferencije SSOH-e Pazin i Općinskog odbora SUBNOR-a u čemu su pomagali članovi Predsjedništva Katedre.
• 20. rujna predstavljen je Zbornik Pazinskog memorijala broj 14 s radovima sa znanstvenog skupa iz 1980. godine. Zbornik su predstavili glavni i odgovorni urednici Zbornika Neven Šperanda i Petar Strčić.

1986.

KATEDRA

• 19. rujna održana je Osma sjednica Stručnog savjeta Pazinskog memorijala na kojoj je
utvrđen program Memorijala za 1987. Za predsjednika savjeta ponovno je izabran prof. Petar Strčić, a za njegovog zamjenika dr. Bosiljka Janjatović. Sjednici je prisustvovao Veseljko Velčić, predsjednik Čakavskog sabora.
• Tijekom godine održano je više sjednica Predsjedništva i Uredničkog odbora na kojima se raspravljalo o tekućim organizacijskim ili materijalno-financijskim problemima, o plasmanu Katedrinih izdanja, o izdavačkoj djelatnosti, o načinu financiranja Katedre i o drugim pitanjima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Sedamnaesti znanstveni skup održan je 19. rujna 1986. u Pazin, na temu: Rezultati najnovijih istraživanja o radničkom i socijalističkom pokretu u Istri, Rijeci, na Kvarnerskim otocima i u Slovenskom primorju od druge polovice 19. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata
• Na skupu je podnijeto 12 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Društvo arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

1987.

KATEDRA

• 24. rujna održana je Deveta sjednica Stručnog savjeta.
• 25. prosinca održana je redovna izborna sjednica Skupštine Katedre na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Na Skupštini je donijet novi Statut Katedre.
• Za predsjednika Skupštine izabran je Josip Ćus, a za njegova zamjenika Veljko Grković.
• U Predsjedništvo (ranije Izvršni odbor) izabrani su: Vinko Stihović, predsjednik, Josip Šiklić, potpredsjednik, Radovan Vlaketić, tajnik, te Antun Milotić, Dražen Vlahov, Galiano Labinjan, Ivan Udovičić, Marija Ivetić, Bruno Čohilj, Dušan Mijandrušić i Ferdinand Tončinić za članove.
• U Redakciju Katedrinih izdanja izabrani su: Ante Bartolić, Marija Ivetić, Galiano Labinjan, Dušan Mijandrušić, Petar Strčić, Neven Šperanda, Ferdinand Tončinić, Dražen Vlahov i Radovan Vlaketić, uz napomenu da će se glavnog i odgovornog urednika imenovati, od izdanja do izdanja, Predsjedništvo Katedre.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Osamnaesti znanstveni skup održan je 23. rujna 1987. u maloj koncertnoj dvorani Spomen-doma sjedinjenja i slobode u Pazinu, na temu:Uloga KPJ, KPS i KPI u borbi za klasno i nacionalno oslobođenje Istre, Hrvatskog i Slovenskog primorja, Gorskog kotara i drugih sjedinjenih krajeva.
• Na skupu su podnijeta 19 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Zagreb, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Tijekom rada Memorijala iz tiska je izašao Zbornik Pazinskog memorijala broj 15, s građom sa znanstvenog skupa iz 1981. godine. Posebne promocije Zbornika nije bilo.
• Katedra i Centar za idejno-teorijski rad Konferencije SKH Zajednice općina Rijeka organizirali su okrugli stol na temu: Odnosi i međuutjecaji KPJ-KPH-KPS-KPI i njihova uloga u NOP-u Istre, Rijeke, Hrvatskog i Slovenskog primorja. Okrugli stol je održan 24. rujna u Spomen-domu.

1988.

KATEDRA

• Od izborne Skupštine Katedre održano je 24 sjednice Predsjedništva i osam sjednica Uredništva. Na tim je sjednicama analiziran rad Katedre, obavljene su organizacijske, tehničke i druge pripreme za redovnu djelatnost Katedre.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Devetnaesti znanstveni skup održan je 23. rujna 1988. u Spomen-domu Pazin, na temu:Revolucionarna gibanja 1918. godine i antifašistička borba u Istri, Rijeci, Kvarnerskim otocima i u Slovenskom primorju između dva svjetska rata.
• Na skupu je podnijeto 20 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 23. rujna predstavljeni su zbornici Pazinskog memorijala broj 16 i 17 s radovima sa znanstvenog skupa iz 1982. godine. Zbornik su predstavili Marija Ivetić, glavni urednik i Petar Strčić, odgovorni urednik.
• 10. prosinca održan je u Pazinu znanstveni skup Jakov Volčić i njegovo djelo, Katedra je bila jedan od suorganizator Skupa. Nakon završetka znanstvenog skupa dr. Josip Bratulić i Jurij Fikfak iz Znanstveno raziskovalnega centra (Inštitut za slovensko narodopisije) Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, predstavili su zbornik Jakov Volčić i njegovo djelo, a Zorica Rajković predstavila je djelo Josipa Milićevića Narodna umjetnost Istre.
• 9. prosinca radna grupa postavila je u Spomen –domu Pazin izložbu Život, djelo i rad Jakova Volčića.

1989.

KATEDRA
• 28. ožujka u prostorijama Arhiva Hrvatske u Zagrebu održana je sjednica Stručnog savjeta Memorijala

PAZINSKI MEMORIJAL
• Dvadeseti znanstveni skup održan je 22. rujna 1989. u Spomen-domu Pazin nakon zajedničke svečane sjednice Čakavskog sabora i Katedre Čakavskog sabora Pazin posvećene dvadesetogodišnjici rada, na kojoj su podijeljena priznanja Čakavskog sabora i Katedre zaslužnim stručnim suradnicima, suorganizatorima i poduzećima. Znanstveni skup održan je na osnovnu temu:Klasni i nacionalni odnosi u Istri od druge polovice 19. stoljeća do pada Austro-Ugarske Monarhije i demografska kretanja.
• Na skupu je podnijeto 16 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 22. rujna, u stanci znanstvenog skupa, predstavljeni su zbornici Pazinskog memorijala broj 18 i 19 s radovima sa znanstvenog skupa iz 1983. godine. Zbornik su predstavili glavni i odgovorni urednici Zbornika Ferdinand Tončinić i Petar Strčić.

1990.

KATEDRA

• 16. ožujka u prostorijama Skupštine zajednice općina Rijeka održana je sjednica Stručnog savjeta Memorijala na kojoj je utvrđen Program znanstvenog skupa za 1990. te Prednacrt Programa Katedre za iduće četverogodišnje razdoblje, od 1991. do 1995.
• Članovi Katedre sa svojim suorganizatorima uključili su se u rad Odbora za pripremu obilježavanja 100. obljetnice rođenja mons. Bože Milanovića.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Dvadesetprvi znanstveni skup održan je 21. rujna 1990. u Spomen-domu Pazin, na temu:NOP Istre od 1941. do 1945. godine i prve godine poslijeratne izgradnje (do 1949. godine).
• Na skupu je podnijeto 16 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 21. rujna, prije početka znanstvenog skupa, predstavljen je Zbornik Pazinski memorijal broj 21 s radovima sa znanstvenog skupa iz 1984. godine. Zbornik su predstavili glavni i odgovorni urednici Zbornika Radovan Vlaketić i Petar Strčić.
• 21. rujna predstavljena je knjiga Antona Girona, Začeci i razvoj narodne vlasti u Kastavštini.

1991.

KATEDRA
• Tijekom 1991. donijet je po organima Katedre, a uz suglasnost svih suorganizatora Srednjoročni plan Katedre za razdoblje od 1991. do 1995. godine.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Dvadesetdrugi znanstveni skup održan je 27. rujna 1991. u Spomen-domu Pazin, na temu:Južnoslavensko-talijanski odnosi i Istra u 19. i 20. stoljeću.
• 26. rujna mons. Josip Pavlišić, nadbiskup u miru – Životna priča.
• Na skupu je podnijeto 12 izlaganja.
• Suorganizatori: Arhiv Hrvatske Zagreb, Centar za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche Rovigno), Centar za povijesne znanosti – Odjel za hrvatsku povijest Zagreb, Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb, Vojnoistorijski institut Beograd, Goriški muzej Nova Gorica, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja Slovenije Ljubljana, Institut za savremenu istoriju Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara Rijeka, Muzej narodne revolucije Rijeka, Muzej narodne revolucije Pula, Povijesno društvo Istre Pula, Povijesno društvo Rijeka, Savez povijesnih društava Hrvatske Zagreb, Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Istre Pazin i Istarsko književno društvo Juraj Dobrila Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 27. rujna predstavljen je Vjesnik Istarskog arhiva, Pazin br. 1 (32).

1992.

KATEDRA

• 20. srpnja održana je redovna izborna sjednica Skupštine Katedre na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Na Skupštini su donijete izmjene i dopune Statuta Katedre.
• Za predsjednika Skupštine izabran je Ante Bartolić, a za njegova zamjenika Mladen Milohanić.
• U Predsjedništvo Katedre izabrani su: Mate Krizman, predsjednik, Vinko Stihović, dopredsjednik, Dušan Mijandrušić, tajnik, te Josip Šiklić, Edo Jeromela, Severino Korlević, Viktor Udovičić, Galiano Labinjan i Anzur Mila za članove. ?????????
• U Redakciju Katedrinih izdanja izabrani su: dr. Ante Bartolić, Galiano Labinjan, dr. Petar Strčić, mr. Jakov Jelinčić, akademik Hodimir Sirotković, akademik Dragovan Šepić, mr. Darinko Munić, dr. Miroslav Bertoša i Antun Hek.

PAZINSKI MEMORIJAL

• Dvadesettreći znanstveni skup održan je 2. listopada 1992. u Spomen-domu Pazin, na temu:Svećenici u narodnom preporodu u Istri u 19. stoljeću.
• Na skupu je podnijeto 16 izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 20. srpnja, nakon izborne sjednice Skupštine, predstavljen je Zbornik Pazinski memorijal broj 22 u kojem je objavljen izbor radova sa znanstvenih skupova od 1985. do 1990.

1993.

KATEDRA

PAZINSKI MEMORIJAL

• Dvadesetčetvrti znanstveni skup održan je 23.-24. rujna 1993. u Zagrebu i Spomen-domu Pazin, na temu:Stranački život u Istri od 1861. do 1945. godine
• Skup je započeo 23. rujna u palači HAZU u Zagrebu, gdje su podnesena tri izlaganja.
• 24. rujna rad znanstvenog skupa nastavljen je u Spomen-domu Pazin.
• U Pazinu je podnijeto 17 izlaganja
• Suorganizatori: Arhiv HAZU Zagreb, Arhiv Hrvatske Zagreb, Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre Pula, Institut za suvremenu povijest Zagreb, Povijesni arhiv Pazin, Povijesni arhiv Rijeka, Povijesno društvo Rijeka, Povijesni muzej Pula, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU Rijeka – Pula.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

1994.

KATEDRA

PAZINSKI MEMORIJAL
• 25. jubilarni znanstveni skup održan je 11. studenoga 1994. u Spomen-domu Pazin, na temu:Istra 1945.-1947. godine.
• Na skupu je podnijeto 13 izlaganja.
• Pokrovitelji: Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

1995.

KATEDRA

PAZINSKI MEMORIJAL
• 26. znanstveni skup održan je 15. prosinca 1995. u Spomen-domu Pazin, na temu:Istarski narodnjaci i antifašistička borba do kraja 1945. godine.
• Na skupu je podnijeto 10 izlaganja.
• Pokrovitelji: Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 15. prosinca predstavljen je Zbornik Pazinski memorijal broj 23-24 u kojem je objavljen izbor radova sa znanstvenih skupova od 1991. do 1994.

1998.

KATEDRA

• 31. ožujka 1998. Katedra je temeljem članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 70/97 u 106/97), Rješenjem ( klasa: UP/U-007-02/98-01/200, ur.broj:2163-02/1-98-2 od 31. ožujka 1998. godine) upisana u Registar udruga Istarske županije kao Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre. Upis je izvršen pod rednim brojem udruge 18000440 kao samostalna pravna osoba.

2000.

KATEDRA

• 11. svibnja 2000. održana je redovna (obnoviteljska) sjednica Skupštine Katedre, na kojoj je za predsjednika Skupštine izabran dr.sc. Ante Bartolić, a za njegovog zamjenika Vinko Stihović.
• Za članove Izvršnog odbora izabrani su: mr. Mate Krizman, predsjednik, Mladenka Hammer, zamjenica predsjednika, Radovan Vlaketić, tajnik te članovi Galiano Labinjan, Ferdinadn Tončinić, Josip Šiklić i Edo Jeromela.
• U Nadzorni odbor izabrani su: Josip Ćus, (za predsjednika), Daiana Brumnić i Mirna Milanović.

PAZINSKI MEMORIJAL

• 26. (?) znanstvenostručni skup održan je 29. rujna 2000. u Bermu na temu: Beram u prošlosti.
• Suorganizatori Skupa bili su Mjesni odbor Beram i Udruga antifašističkih boraca Pazin.
• Naziv teme sugerirao je novu orijentaciju Katedre okrenutu prema istraživanjima ne samo novije, nego i najstarije istarske prošlosti.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

2001.

KATEDRA
• Financijsku potporu aktivnostima Katedre u 2001. godini dali su uz Grad Pazin, Ministarstvo kulture i Istarska županija.

PAZINSKI MEMORIJAL

• 27. znanstveni skup održan je 29. rujna 2001. godine u Pazinu pod naslovom: Istra u historiografiji 20. stoljeća.
• Na skupu je nastupilo 14 referenata iz Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Pule, Pazina i Rovinja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 29. rujna u Spomen domu Pazin predstavljena je knjiga Bibliografija Pazinskog memorijala X-XX autorice Mladenke Hammer. Tiskana je u nakladi od 500 primjeraka. Na predstavljanju su o Bibliografiji govorile dr.sc. Mirna Willer i mr.sc. Tinka Katić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

2002.

KATEDRA

• U 2002. godini je u tijelima Katedre obavljeno nekoliko kadrovskih promjena. Zbog zaposlenja u Labinu Daiani Brumnić je prestao mandat u Nadzornom odboru, a na njeno mjesto je izabran Mario Labinjan. Iz istog je razloga za vođenje financijskih poslova angažirana Vlasta Pernić. Do promjene je došlo i u sastavu Izvršnog odbora gdje je Valter Baldaš izabran na upražnjeno mjesto Ede Jeromele.

PAZINSKI MEMORIJAL

• 28. znanstveni skup održan je 28. rujna u Spomen-domu Pazin na temu: Pazinska knežija od 12. do 16. stoljeća
• Pazinski memorijal se prvi puta upustio u obradu teme vezane uz povijest Pazinske knežije
• Tematski je većinom obrađivana crkvena povijest (isprava pape Aleksandra III, crkveno graditeljstvo Lovrana i Brseča, pićanska biskupija i relacije biskupa Reitgartlera, bratovštine), a dotaknuta je i starija povijest Pazina, bune kmetova 1409. i 1571. godine, Pazinski urbar iz 1498, heraldika itd.
• Na skupu je podnijeto 12 izlaganja

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

2003.

KATEDRA

PAZINSKI MEMORIJAL
• 29. znanstveni skup održan je 27. rujna 2003. u Spomen-domu Pazin na temu: Pazinska knežija.
• Uvodni dio Skupa posvećen je 60. obljetnici Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom domovinom. Autori prigodnih tema bili su akademik Petar Strčić, dr.sc. Davor Mandić i doc.dr.sc. Željko Bartulović.
• Na glavnu temu podnijeto je ukupno 12 izlaganja

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 30. listopada u Spomen-domu Pazin predstavljen je Zbornik PM broj 25, s radovima sa znanstvenostručnog skupa Beram u prošlosti, koji je održan u Bermu 29. rujna 2000. godine, a odnosi se na istraživanja povijesti Berma od prapovijesti do danas. Knjigu je predstavio prof. Josip Šiklić.
• Sto primjeraka Zbornika otkupilo je Ministarstvo kulture RH.

2004.

KATEDRA

• Izvršni odbor Katedre održao je 11 sastanaka,
• Uredništvo Pazinskog memorijala održalo je četiri radna sastanaka.
• Financijsku potporu za održavanje Pazinskog memorijala dali su Grad Pazin i Istarska županija, dok je i u 2004. godini planirana potpora Ministarstva kulture izostala.

PAZINSKI MEMORIJAL

• 30. znanstveni skup održan je 18. rujna 2004. godine u Pazinu na temu: Pazinska knežija u ranom novom vijeku,
• Na skupu je sudjelovalo 12 izlagatelja, a dva su izlaganja priložena.
• Memorijal je dijelom bio posvećen pedesetoj obljetnici potpisivanja Londonskog memoranduma. U uvodnom dijelu skupa podnijeta su izlaganja akademika Petra Strčića i doc.dr.sc. Željka Bartulovića koji su Memorandum rasvijetlili u kontekstu evropskih povijesnih zbivanja, te njegove pravne aspekte i talijanski iredentizam.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 18. rujna u Spomen-domu Pazin predstavljena je knjiga Glorije Rabac Čondrić Fešta puli barba Martina. U predstavljanju su sudjelovali Rudolf Ujčić i dr.sc. Elis Deghenghi Olujić, kao i mnogi mještani Zarečja. Izdavač knjige je Katedra.
• Ministarstvo kulture otkupilo je 100 primjeraka knjige Fešta puli barba Martina.

2005.

KATEDRA
• svibnja 2005. godine sazvana je sjednica Izvršnog odbora zbog povlačenja mr. Mate Krizmana s funkcije predsjednika i člana Izvršnog odbora Katedre. Nakon rasprave svih prisutnih donesen je zaključak da se ostavka mr. sc. Mate Krizmana na mjesto predsjednika i člana u Izvršnom odboru Katedre prihvati. Donesena je odluka da će poslove predsjednika do održavanja Izborne Skupštine obavljati član Izvršnog odbora Josip Šiklić.
• Izborna Skupština Katedre održana je 20. lipnja 2005. Izvještaj o radu Katedre od 2000. do lipnja 2005. godine podnio je Radovan Vlaketić, tajnik Izvršnog odbora. Na Skupštini je donijet novi Statut Katedre usklađen s novim dopunjenim Zakonom o ustanovama. Donijeti su Plan i program rada te Financijski plan za 2005. godinu i Projekcija rada Katedre od 2005. do 2010. godine. Na Skupštini je izabran novi Izvršni odbor Katedre. Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Josip Šiklić (predsjednik), Tajana Ujčić (zamjenica predsjednika), Valter Baldaš (tajnik), Radovan Vlaketić, Elvis Orbanić, Marija Ivetić i Dražen Vlahov. Na istoj sjednici u Nadzorni odbor izabrani su: Sonja Matijašić, Danijel Bogešić i Vesna Rusijan-Ljuština.

PAZINSKI MEMORIJAL
• 31. znanstveni skup održan je 30. rujna 2005. godine u Pazinu na temu: Istra u prvom desetljeću nakon Drugog svjetskog rata.
• Na skupu je nastupilo 15 referenata iz Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Pule, Pazina i Rovinja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Po završetku radnog dijela znanstvenostručnog skupa upriličeno je predstavljanje knjige dr. sc. Slavena Bertoše, Rašpor i rašporski kapetanat. Knjigu je izdala Pazinska Katedra. O knjizi su govorili: recenzent akademik Petar Strčić, urednik Josip Šiklić, prof. i sam autor. Knjiga je tiskana u 500 primjeraka, u okviru knjižnice Mala biblioteka sv. 4.

2006.

KATEDRA

• Na sjednici Izvršnog odbora utvrđena je prva verzija abecedarija za Biografski leksikon Pazina i Pazinštine, izvršene su pripreme za Zbornik Pazinski memorijal br. 26/27., prihvaćen je program rada i financijski plana za 2007. godinu

PAZINSKI MEMORIJAL

• 29. rujnu 2006. godine, održan je u Spomen domu Pazin, 32. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal, kojem je tema glasila: Umjetnost 20. stoljeća u Istri – likovne teme.
• Na skupu je nastupilo 15 referenata iz Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novigrada, Opatije, Pule, Pazina i Rovinja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 29. rujna u pauzi Skupa predstavljena je knjige dr. sc. Margarite Švestarov – Šimat, Bruno Mascarelli. O knjizi su govorili Katarina Marić i autorica.

2007.

KATEDRA
• 18. srpnja Katedra je podnijela zahtjev Gradu Pazinu za dodjelu adekvatnog prostora u bivšoj vojarni Veli Jože u Pazinu.
• Na sjednici Izvršnog odbora Katedre, održanoj 11. rujna 2007. godine dana je suglasnost za predloženi prostor u vojarni za rad Katedre.

PAZINSKI MEMORIJAL
• 28. rujnu 2007. godine, održan je u Spomen domu Pazin 33. Pazinski memorijal na temu: 60. obljetnica pariškog mirovnog ugovora i Prvi svjetski rat u Istri.
• Na skupu je nastupilo 13 referenata.
• Na temu: 60. obljetnica pariškog mirovnog ugovora podnijeli su izlaganja: dr. sc. Davor Mandić, akademik Petar Strčić i dr. sc. Mario Mikolić.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U pauzi radnog dijela Skupa predstavljena je knjiga Dražena Vlahova, Boljunska kronika. O knjizi su govorili dr. sc. Slaven Bertoša, izdavač Drago Orlić i autor.

2008.

KATEDRA
• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• 26. rujnu 2008. godine, u okviru rujanskih svečanosti, održan je u Spomen domu Pazin, 34. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal na temu: Povijest bilježništva u Istri
• U uvodnom dijelu Skupa u povodu proslave 65. obljetnice Pazinskih odluka prigodno izlaganje podnio je dr. sc. Mario Mikolić (Odluke iz rujna 1943. o priključenju Istre Hrvatskoj).
• Na glavnu temu podnijeto je devet izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U pauzi Skupa predstavljena je knjiga Zorana Ladića i Elvisa Orbanića, Spisi istarskih bilježnika I., Spisi labinskih bilježnika sv. 1, Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija. O knjizi su govorili Mr. sc. Darinko Munić i autori.

2009.

KATEDRA

• 2. srpnja 2009. godine u maloj koncertnoj dvorani Spomena doma Pazin održana je izvještajna sjednica Skupštine Katedre.
• Zbog prestanka članstva u Izvršnom odboru Valtera Baldaša zbog preseljenja iz Pazina, Tajane Ujčić iz osobnih razloga, te smrti Radovana Vlaketića, ukazala se potreba za kooptiranjem novih članova. U Izvršni odbor izabrani su Daniel Bogešić, profesora povijesti i zemljopisa zaposlen u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji, Antona Finderlea, dipl. socijalni radnik zaposlenog u Gradu Pazinu, te Sanja Labinjan, dipl. iur. zaposlenu u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije.

PAZINSKI MEMORIJAL
• U Spomen domu Pazin, 2. listopada 2009. održan je 35. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal na temu: Istra pod francuskom upravom.
• Na glavnu temu Skupa podnijeto je osam izlaganja.
• U povodu značajnih obljetnica podnijeta su sljedeća izlaganja: Josip Šiklić, Pazin, Hrvatska gimnazija u Pazinu, Herman Buršić, Pula, Gortanovci u borbi za slobodu, dr. sc. Davor Mandić, Pula, Od Ugovora o miru do Memoranduma o suglasnosti (15. rujna 1947. – 5. listopada 1954.)

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 2. srpnja 2009. godine javnosti je predstavljen zbornik Pazinski memorijal br. 26/27., u kojem su objavljeni radovi sa znanstvenostručnih skupova Pazinskog memorijala koji su održani od 2001. do 2005. godine. O knjizi su govorili mr. sc. Robert Kurelić, mr. sc. Elvis Orbanić i urednik prof. Josip Šiklić.

2010.

KATEDRA

• U povodu 40. obljetnice utemeljenja Katedre Čakavskog sabora Pazin za povijest Istre održan je bogat program koji je uključivao izložbu o povijesti Katedre, dvodnevni znanstvenostručni skup i svečanu sjednicu Skupštine Katedre.
• Obilježavanje obljetnice počelo je otvorenjem izložbe Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre – Pazinski memorijal 1970.-2010. pazinskom Kaštelu. Autorica izložbe bila je Marija Ivetić, a suradnici Galiano Labinjan i Josip Šiklić. Na izložbi su predstavljeni razvoj i rezultati Katedre tijekom desetljeća, kroz organizacijsko ustrojstvo, članove udruge, znanstvene skupove, nakladničku djelatnost, a iznijet je i kronološki popis svih izlagača s Pazinskih memorijala.
• Objavljen je katalog izložbe. Nakladnici: Katedra Čakavskog sabora Pazin i Muzej grada Pazina. Naklada 400 primjeraka.
• Svečana sjednica Skupštine Katedre u povodu 40. obljetnice utemeljenja održana je u pazinskom Kaštelu 23. rujna 2010. Prigodno izlaganje podnio je Josip Šiklić koji je između ostalog istaknuo da je na 36 održanih znanstvenih skupova nastupilo 302 autora koji su održali 634 izlaganja, a u 24 knjige zbornika Pazinski memorijal objavljena je 7.861 stranica priloga o istarskoj povijesti. Uz zbornike i pet posebnih izdanja pazinska je Katedra dosad objavila ukupno 29 knjiga, a bavila se i drugim kulturnim aktivnostima: izložbama, organizacijom priredbi, te iniciranjem Parka velikana u Pazinu.
• Za dugogodišnji angažman i suradnju u radu Katedre na svečanoj sjednici uručene su plakete, povelje i zahvalnice partnerima i suradnicima.
• Gosti svečane sjednice bili su članovi Mješovitog pjevačkog zbora Roženice Pazin.

PAZINSKI MEMORIJAL
• U Spomen domu Pazin, 23. i 24. rujnu 2010. godine, održan je 36. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal na temu Pazin i Pazinština 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća.
• Na skupu su podnijeta 23 izlaganja u kojima su obuhvaćene društvene, političke, gospodarske, infrastrukturne, kulturne, školske i crkvene teme.
• U uvodnom dijelu podnijeta su dva prigodna izlaganja akademik Petar Strčić istaknuo je značaj i doprinos Pazinskog memorijala za izučavanje istarske povijesti, a Josip Šiklić je u presjeku četiri desetljeća rada Katedre ukazao na najznačajnije obrađivane teme te na izdavačku djelatnost Katedre.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 23. rujna 2010. predstavljen je zbornik Motovun – povijest i sadašnjost u izdanju Katedra kao 5. svezak Male biblioteke. U Zborniku su objavljeni radovi sa znanstvenog skupa održanog 18. prosinca 2004. u povodu 1200. obljetnice prvog pisanog spomena Motovuna u Rižanskom placitu. O knjizi su govorili dr. sc. Robert Matijašić, Slobodan Vugrinec načelnik općine Motovun i urednik Josip Šiklić.
• Povodom učlanjenja Pazina u Međunarodnu mrežu gradova knjiga, 18. prosinca 2010. održan je u holu Spomen doma Pazin Sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2011.

KATEDRA
• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• U Spomen domu Pazin, 30. rujna 2011. održan je 37. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal, povodom 20. obljetnice 154. brigade Hrvatske vojske osnovane 1. prosinca 1991. u Pazinu, na temu: Doprinos Istre Domovinskom ratu u Hrvatskoj 1991. i 1992. – vojna komponenta.
• Na skupu je podnijeto 16 izlaganja.
• Suorganizatori: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata-154. Umag, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – ogranak Poreč, Udrugom hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Pazinštine.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Izvršene su pripreme za tisak knjige dr. sc. Slavena Bertoše: Migracije prema Puli – primjer austrijske Istre u novom vijeku
• 17. prosinca 2011. održan je u holu Spomen doma Pazin Božićni sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2012.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 38. Pazinski memorijal na temu: Doprinos Istre Domovinskom ratu u Hrvatskoj od 1991.do listopada 1994. – vojna i civilna komponenta.
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 28. rujnu 2012. godine.
• Na skupu je podnijeto 10 izlaganja.
• Povodom 100. obljetnice rođenja Matka Laginje akademik Petar STRČIĆ podnio je izlaganje na temu: Očaj Matka Laginje i prijevremena smrt.
• Suorganizatori: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata-154. Umag, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – ogranak Poreč, Udrugom hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Pazinštine.
• Katedra je bila jedan od organizatora znanstvenog skupa DR. JURAJ DOBRILA 1812.–2012. i STOLJEĆE KRASNE ZEMLJE 1912. – 2012.
• Skup je održan 25.i 26. listopada 2012. u Puli (na Sveučilištu) i Pazinu (u Spomen domu).
• Na skupu je podnijeto 20 izlaganja.
• U pripremi i realizaciji znanstvenog skupa o biskupu Dobrili i Istarskoj himni Katedra je surađivala s Istarskom županijom, Porečkom i Pulskom biskupijom, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Državnim arhivom u Pazinu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula i Istarskim književnim društvom „Juraj Dobrila“ Pazin.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• U Maloj biblioteci, knjiga br. 6, tiskana je knjiga dr. sc. Slavena Bertoše: Migracije prema Puli – primjer austrijske Istre u novom vijeku. Knjiga je predstavljena javnosti na 3. sajmu pazinske knjige održanom u Spomen domu Pazin 11. prosinca 2012. i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 10. svibnja 2013. O knjizi su govorili dr. sc. Robert Matijašić, autor dr. sc. Slaven Bertoša, dr. sc. Elvis Orbanić, Vladimir Torbica, dr. sc. Robert Kurelić i urednik Josip Šiklić.
• 11. prosinca 2012. održan je u holu Spomen doma Pazin 3. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2013.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 39. Pazinski memorijal na temu: Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću.
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 27. rujnu 2013. godine.
• Na skupu je podnijeto 19 izlaganja.
• Povodom 70. obljetnice sjedinjenja Istre s maticom domovinom Hrvatskom podnijeta su četiri izlaganja.
• U pripremi i realizaciji znanstvenog skupa Katedra je surađivala sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Državnim arhivom u Pazinu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula.
• U povodu 70. obljetnice sjedinjenja Istre s maticom domovinom Katedra je zajedno sa Savezom antifašista Istarske županije bila organizator Okruglog stola na temu: Značenje 70-e obljetnice Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom domovinom Hrvatskom.
• Okrugli stol je održan 24. rujna 2013. godine u Spomen-domu Pazin.
• Uvodno izlaganje podnio je akademik Petar Strčić, Rijeka, Značenje 70. obljetnice Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom domovinom Hrvatskom. Uslijedilo je pet pozvanih izlaganja.
• Po završetku Okruglog stola moderator prof. Josip Šiklić u ime sudionika Okruglog stola uputio je prijedlog gradonačelniku Pazina gosp. Renatu Krulčiću i članovima gradskog vijeća da se ubuduće 13. rujna slavi kao Dan grada Pazina.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Zbog nedovoljnih sredstava nije tiskan novi broj zbornika Pazinski memorijal.
• 17. i 18. prosinca 2013. održan je u holu Spomen doma Pazin 4. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2014.

KATEDRA

• Izborna skupština Katedre održana je 28. svibnja 2014. godine u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu. Uz članove Katedre Skupštini su prisustvovali Mirjana Galant, dogradonačelnica Grada Pazina te Vesna Ivančić, ispred Stručne službe Istarske županije. U pozdravnom govoru Galant je pohvalila napore znanstvenika – povjesničara iz zemlje i inozemstva za izučavanjem povijesti, naglasivši kako će Grad Pazin pomoći Katedri u realiziranju ovogodišnjeg Pazinskog memorijala, kao i u adaptaciji prostora u Ulici Jurine i Franine 13b. Ivančić je u svom obraćanju istaknula kako će se pripomoći u organizaciji Pazinskog memorijala u sklopu proslave Rujanskih svečanosti, kao i u adaptaciji prostora.
Na Skupštini je Galiano Labinjan ponovno izabran za predsjednika Skupštine, a Vinko Stihović za zamjenika predsjednika Skupštine Katedre. Josip Šiklić je izabran za predsjednika Izvršnog odbora Katedre, Marija Ivetić za zamjenicu predsjednika Izvršnog odbora, Anton Finderle za tajnika, a za članove Emina Svilar i Elvis Orbanić. U Nadzorni odbor izabrani su Mirna Milanović, za predsjednicu te za članove Ferdinand Tončinić i Boris Demark.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 40. Pazinski memorijal na temu: Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću II.
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 26. rujnu 2014. godine.
• Na skupu je podnijeto 17 izlaganja.
• Povodom 70. obljetnica 43. istarske divizije akademik Petar Strčić podnio je prigodno izlaganje.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• 17. i 18. prosinca 2013. održan je u holu Spomen doma Pazin 4. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2015.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 41. Pazinski memorijal na temu: Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću III.
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 2. listopada 2015. godine.
• Na skupu je podnijeto 13 izlaganja.
• U prvom dijelu Skupa obilježene su kroz prigodna izlaganja tri značajne obljetnice:
Josip Šiklić, Pazin, 45. godina pazinske Katedre Čakavskog sabora,
Darko Dukovski, Pula, Istra 1945. godine,
Davor Mandić, Pula, Londonski ugovor 1915. godine.
• U stanci znanstvenog skupa predstavljen je zbornik: Dr. Juraj Dobrila i Stoljeće Krasne zemlje. O knjizi su govorili: dr. sc. Slaven Bertoša, dr. sc. Robert Matijašić i Josip Šiklić (urednik).

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Tijekom 2015. nakon betoniranja poda prostorije nastavljeni su radovi na daljnjem uređenju prostora u skladu s raspoloživim sredstvima i donacijama.
• Zbog nedovoljnih sredstava nije tiskan novi broj zbornika Pazinski memorijal.
• 17. i 18. prosinca 2013. održan je u holu Spomen doma Pazin 4. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2016.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 42. Pazinski memorijal na temu: Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću IV.
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 30. rujnu 2016. godine.
• Na skupu je podnijeto 11 izlaganja.
• Na skupu su prigodnim izlaganjima obilježene tri obljetnice:
Josip Orbanić, Ljubljana, Istarske željeznice uz 140. obljetnicu,
Anton Finderle, Pazin, 140. obljetnica organiziranog planinarstva u Pazinu i Istri,
Josip Šiklić, Pazin, 25. obljetnica ustroja 154. brigade Hrvatske vojske.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Objavljena je monografija dr. sc. Roberta Matijašića, U sjeni, okružen svjetlom: Dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916.-2001.).
• U Spomen domu Pazin, 22. travnja predstavljena je monografija Roberta Matijašića, U sjeni okružen svjetlom dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916.-2001.). O monografiji su govoriti recenzent prim. mr. sc. Igor Povrzanović, autor prof. dr. sc. Robert Matijašić, i urednik Josip Šiklić. U glazbenom dijelu nastupila je Elda Krajcar Percan koja je na klaviru izvela skladbu nekadašnjeg profesora pazinske Gimnazije Saše Šantela Invencija i njemačkog skladatelja Gustava Langea Idila.
• Tijekom godine zahvaljujući donacijama i volonterskom radu članova Izvršnog odbora uređene su prostorije Katedre.
• Zbog nedovoljnih sredstava nije tiskan novi broj zbornika Pazinski memorijal.
• 15. prosinca održan je u holu Spomen doma Pazin Sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2017.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.
• 22. veljače održana je redovna Skupština Katedre

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 43. Pazinski memorijal na temu: Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću V. i 70. obljetnica Pariških mirovnih ugovora
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 29. rujnu 2017. godine.
• Na skupu je podnijeto 15 izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Objavljena je knjiga Marije Gagić, Rječnik pazinskoga govora. Sunakladnik Ogranak Matice hrvatske u Zadru.
• Zbog nedovoljnih sredstava nije tiskan novi broj zbornika Pazinski memorijal.
• 15. prosinca 2017. održan je u holu Spomen doma Pazin 8. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.

2018.

KATEDRA

• Održane su redovne sjednice Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o izdavaštvu, radu Katedre i programskim aktivnostima.

PAZINSKI MEMORIJAL
• Katedra je organizirala 44. Pazinski memorijal na temu: 75. obljetnica Pazinskih odluka i Početci industrijske preobrazbe Istre
• Skup je održan u Spomen domu Pazin, 28. rujnu 2018. godine.
• Na skupu je podnijeto 9 izlaganja.

IZDAVAŠTVO I OSTALE AKTIVNOSTI

• Zbog nedovoljnih sredstava nije tiskan novi broj zbornika Pazinski memorijal.
• 25. listopada 2018. održan je u holu Spomen doma Pazin 9. sajam pazinske knjige. Katedra je bila jedan od suorganizatora Sajma.