48. Pazinski memorijal

Datum objave: 18. 9. 2021.

U petak, 24. rujna 2021. održat će se 48. Pazinski memorijal u Spomen domu Pazin, s početkom u 9.00 sati. Teme ovogodišnjeg Memorijala su “Proštinska buna” i “Labinska republika” u povodu 100. obljetnice, i Ženu u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu Istre (nastavak s prošlogodišnjeg Memorijala). Na navedene teme izlagat će Darko Dukovski, Tulio Vorano, Biserka Budicin i Maja Milovan, Ivan Jeličić, Stipan Trogrlić, Emil Jurcan, Nikša Minić i Alida Perkov, Majda Milevoj Klapčić i Mladen Bajramović, Patricija Otočan Brumnić, Nataša Skazlić, Kristina Tamara Kućiš Franjić, Igor Longyka i Daniel Mohorović.