Ciljevi i zadaće

Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin je neprofitna udruga zasnovana na dobrovoljnom udruživanju građana u cilju stručnog i znanstvenog izučavanja povijesti Istre i u cilju prezentiranja rezultata toga izučavanja javnosti.

U skladu s Člankom 9. Statuta ciljevi Katedre jesu:

– proučavanje i valoriziranje istarske povijesti te publiciranje rezultata toga proučavanja,
– organiziranje stručnih i znanstvenih skupova o povijesti Istre i drugih manifestacija u vezi s time,
– razvijanje suradnje sa stručnim i znanstvenim radnicima i sa znanstvenim ustanovama iz zemlje i inozemstva u pitanjima istraživanja i valoriziranja povijesti Istre,
– praćenje aktualnih tokova u području povijesnih istraživanja i historiografije,
– objavljivanje stručnih i znanstvenih radova i gradiva u vezi s istarskom poviješću, te drugih publikacija u vezi s poviješću i kulturom Istre.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Katedra u okviru svoje djelatnosti:

– organizira stručne i znanstvene skupove, kolokvije, okrugle stolove i druge programe (izložbe, predavanja i slično),
– izdaje zbornike radova, separate, preglede, plakate i druge publikacije,
– promovira programe iz područja povijesti i historiografije i druge sadržaje u vezi s istarskom poviješću, te
– prodaje vlastita izdanja.

Redovito, u pravilu jedanput godišnje, Katedra održava znanstveni skup pod nazivom PAZINSKI MEMORIJAL, na kojem se postupno i sustavno istražuju neistražena ili nedovoljno istražena pitanja iz područja istarske povijesti i historiografije.