Tijela

Predsjednik Skupštine: Galiano Labinjan
Zamjenik predsjednika Skupštine: Vinko Stihović
Predsjednik Izvršnog odbora/likvidator: Josip Šiklić
Zamjenica predsjednika Izvršnog odbora: Marija Ivetić
Tajnik: Anton Finderle
Članovi Izvršnog odbora: Emina Svilar i Elvis Orbanić.