NAKLADNIŠTVO

POPIS IZDANJA KATEDRE ČAKAVSKOG SABORA PAZIN

1. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, svezak 2, Pazin, 1971., 222 str. Bibliografija uz dio radova.
2. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 2, svezak 3, Pazin, 1972., 286 str. i 19 listova s fotografijama. Bibliografija uz dio radova.
3. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 4, Pazin, 1976., 270 str. Bibliografija uz dio radova, Summaries.
4. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 5, Pazin, 1976., 267 str. i 9 listova s fotografijama. Bibliografija uz dio radova, Riassunti.
5. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 6, Pazin, 1977., 320. str. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries.
6. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 7, Pazin, 1977., 276. str. od toga 12 listova s fotografijama. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti.
7. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 8, Pazin, 1978., 315 str. od toga 12 listova s fotografijama. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti.
8. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 9, Pazin, 1979., 416 str. od toga 13 listova s fotografijama. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti.
9. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL (bibliografski broj), knjiga 10, Pazin, 1980., 315 str. ISSN 0351-305X. Naklada 2000 primjeraka.
10. Ante Drndić Stipe, Ni već kunfini, pjesme, članci, priče, Mala biblioteka, knjiga 1, Pazin, 1981., 110 str., urednik Neven Šperanda
11. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 11, Pazin, 1982., 252 str. i 8 listova s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti.
12. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 12, Pazin, 1983., 382 str. i 14 listova s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1500 primjeraka.
13. Labinjan, Galiano (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 13, Pazin, 1984., 556 str. i 15 listova s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Riassunti. Naklada 1000 primjeraka.
14. Šperanda, Neven (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 14, Pazin, 1985., 223 str. i 11 listova s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1500 primjeraka.
15. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 15, Pazin, 1987., 300 str. i 15 listova s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1500 primjeraka.
16. Božo Jakovljević, Marija Kopitar, Štefanija Ravnić i Zora Matijević istarske partizanske učiteljice i borci, Mala biblioteka, knjiga 2, Pazin, 1987., 48 str., urednik Ferdinand Tončinić. Naklada 500 primjeraka.
17. Ivetić, Marija (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 16, Pazin, 1988., 288 str. od toga 3 lista s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1000 primjeraka.
18. Ivetić, Marija (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 17, Pazin, 1988., 240 str. od toga 3 lista s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1000 primjeraka.
19. Tončinić, Ferdinand (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 18, Pazin, 1989., 350 str. od toga 9 lista s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 500 primjeraka.
20. Tončinić, Ferdinand (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 19, Pazin, 1989., 412 str. od toga 12 lista s fotografijama. ISSN 0351-305X. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 500 primjeraka.
21. Vlaketić, Radovan (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 21, Pazin, 1990., 366 str. od toga 8 lista s fotografijama. ISBN 86-7097-045-7. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 500 primjeraka.
22. Strčić, Petar (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 22, Pazin, 1991., 257 str. ISBN 7097-046-5. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 1000 primjeraka.
23. Labinjan, Galiano (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 23-24, Pazin, 1995., 363 str. ISBN 953-96692-0-0. Bibliografija uz veći dio radova, Summaries, Riassunti. Naklada 600 primjeraka.
24. Vlaketić, Radovan (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL (Bibliografija Pazinskog memorijala), knjiga 20, Pazin, 2001., 221 str. ISBN 953-96692-1-9. Naklada 500 primjeraka.
25. Labinjan, Galiano (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL – BERAM U PROŠLOSTI, knjiga 25, Pazin, 2003., 374 str,: ilustr. Bibliografija uz svaki rad, Summaries, Riassunti, ISBN 953-96692-2-7. Naklada 500 primjeraka.
26. Glorija Rabac–Čondrić, Fešta puli barba Martina, komedije i drame, Mala biblioteka, knjiga 3, Pazin, 2004., 183 str. Naklada 500 primjeraka.
27. Slaven Bertoša, Rašpor i Rašporski kapetanat, povijesni pregled, Mala biblioteka, knjiga 4, Pazin, 2005., 159 str., urednik Josip Šiklić. Naklada 500 primjeraka.
28. Šiklić, Josip (ur.), PAZINSKI MEMORIJAL, knjiga 26-27, Pazin, 2009., 490 str,: ilustr. Bibliografija uz svaki rad, Summaries, ISSN 0351-305-X. Naklada 300 primjeraka.
29. Šiklić, Josip (ur.), Motovun – povijest i sadašnjost, Mala biblioteka, knjiga 5, Pazin, 2010., 380 str,: ilustr. Bibliografija uz svaki rad, Summaries, Riassunti. ISBN 978-953-96692-6-1. Naklada 700 primjeraka.
30. Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Mala biblioteka, sv. 6, Sunakladnici; Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012., 176 stranica. Naklada 400 primjeraka.
31. Šiklić Josip (ur.), Dr. Juraj Dobrila i Stoljeće krasne zemlje, Poreč, 2015., urednik Josip Šiklić. Nakladnici: Biskupija Porečka i Pulska, Josip Turčinović d.o.o. Pazin, Sunakladnici: Katedra Čakavskog sabora Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Državni arhiv u Pazinu, Istarska županija.
32. Slaven Bertoša, Barbanski i mletački Loredani: Život u pokretu, ljudi i događaji, Mala biblioteka, sv. 7, Pazin, Barban, Pula, 2015., urednik Josip Šiklić. Sunakladnici: Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Državni arhiv u Pazinu,Općina Barban. Naklada 400 primjeraka.
33. Robert Matijašić, U sjedni, okružen svjetlom dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916.-2001.), Pazin, 2016., urednik Josip Šiklić. Naklada 500 primjeraka.
34. Marija Gagić, Rječnik pazinskoga govora, Pazin, 2017., urednik Josip Šiklić. Sunakladnik: Matica hrvatska Zadar. Naklada 500 primjeraka.