48. PAZINSKI MEMORIJAL: Tematizirali antifašističke pokrete 20-ih godina i istarske žene u prvoj polovici 20. stoljeća

Datum objave: 03. 10. 2021.

U Spomen domu Pazin održan je, 24. rujna,  48. Pazinski memorijal s temama: Proštinska buna i “Labinska republika” (1921.-2021) i Žena u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu Istre. Izlaganja vezana uz “Proštinsku bunu” i “Labinsku republiku” podastrijeli su Darko Dukovski, Tullio Vorano, Biserka Budicin i Maja Milovan, Ivan Jeličić, Milan Radošević i Alida Perkov, dok su značajne žene iz života Istre predstavili Alida Perkov, Patricija Otočan Brumnić, Nataša Skazlić, Kristina Tamara Kučiš Franić, Igor Longyka i Daniel Mohorović.

Glas Istre – 48. Pazinski memorijal