PREDSTAVLJANJE KNJIGE O IVANU MATIJAŠIĆU

Datum objave: 19. 4. 2016.

U petak, 22. travnja, s početkom u 17 sati u Spomen domu Pazin – dvorana Istra, bit će predstavljena knjiga prof. dr. sc. Roberta Matijašića “U sjeni okružen svjetlom. Dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916. – 2001.)”. O monografiji će govoriti prim. mr. sc. Igor Povrzanović, Josip Šiklić (urednik) te autor. U glazbenom dijelu nastupit će pijanistica Elda Krajcar Percan.

Ivan Matijašić (1916. – 2001.), završio je Medicinski fakultet u Perugi (Italija), a kao mlad liječnik službovao je u Pazinu, na Lošinju, u Rijeci te u Općoj bolnici u Puli. Surađivao je s NOP-om, a u rujnu 1943. osnovao je i vodio partizansku bolnicu u Pazinu i Gologorici. Uhićen 25. listopada 1943. i odveden u koncentracijski logor Dachau. Nakon povratka radio je u Pazinu do 1948., kada je prešao na kirurški odjel Opće bolnice Pula. Završivši specijalizaciju iz kirurgije u Zagrebu, 1962. je imenovan voditeljem kirurškog odjela pulske bolnice gdje je ostavio dubok trag. Više je godina radio u inozemstvu (Libija, Njemačka).

Organizator je Katedra čakavskog sabora za povijest Istre Pazin.