Pazinski memorijal 2019.

Datum objave: 31. 7. 2022.